Statistika Rođenja, Umrlih, Zaključenih Brakova i Razvedenih Brakova, Jun 2022

  • 15/08/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je mesečne preliminarne podatke o rođenjima, umrlih, zaključenim brakovima i razvodenim brakovima za mesec jun 2022.godine

Ovi podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga za rođene, umrle, zaključene i razvedene brakove, slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, prebivalište /obično ga imaju na tom mestu ili na nekom drugom mestu.

U junu 2022.godine registrovano je ukupno 2 395 rođenja (unutar i izvan Kosova). Od ovih rođenja registrovanih, 1 257 rođenja su bila muško i 1 138 žensko.

Dok je registrovano ukupno 719 umrlih (unutar i izvan Kosova). Od registrovanih smrtnih slučajeva, 434 slučajeva je bilo muško i 258 žensko

U junu 2022.godine registrovano je ukupno 1205 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova), dok je broj registrovanih razvedenih brakova  bio 129 slučajeva. 

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika za Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenih Brakova DEM-3 i Razvedenih Brakova RB-1,  kao i do sada.

Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnoj osnovi i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima

Izvor podataka ove publikacije je Agencija za Civilni Registar Kosova (ACR).

 

[1] Korisnicima podataka se preporučuje da ove podatke uzmu kao preliminarne podatke, a ne kao konačne podatke.

 

 

Nema pdf na srpski jezik