Statistika Rođenja, Smrti, Venčanja i Razvedeni Brakovima, Mart 2023

  • 15/05/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje mesečne preliminarne[1] podatke o Rođenjima, Umrlima, Zaključenim i Razvodenim Brakovima za mesec mart 2023.godine

Ovi podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga za rođene, umrle, zaključene i razvedene brakove, slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, prebivalište ga imaju na tom mestu ili na nekom drugom mestu.

U martu registrovano je 2000  rođenja (unutar i izvan Kosova). Od ovih rođenja registrovanih  u februaru, 1015 rođenja su bili muškog pola a 985 ženskog pola.

Dok je registrovano ukupno 856umrlih (unutar i izvan Kosova).Od registrovanih slučajeva umrlih, 488  su bili muškarci a 368 žene.

U martu  2023.godine registrovano je ukupno 1 539 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova).

Dok, ovog meseca registrovano je 176 razvedenih brakova.

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika za Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenih Brakova DEM-3 i Razvedenih Brakova RB-1, tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnoj osnovi i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima.

Izvor podataka ovog Biltena je Agencija za Civilnu Registraciju Kosova (ACR).

 

[1] Korisnicima podataka se preporučuje da ove podatke uzmu kao preliminarne podatke, a ne kao konačne.

Nema pdf na srpski jezik