Statistika Rođenja, Smrti, Venčanja i Razvedeni Brakovima, Februar 2022

  • 15/04/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljivala je mesečne preliminarne¹ podatke o Rođenja, Umrlih, Zaključenih i Razvodenih Brakovima za mesec februar 2022.godine.

Ovi podaci se objavljuju na osnovu administrativnih podataka.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga za rođene, umrle, zaključene i razvedene brakove, slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, prebivalište ga imaju na tom mestu ili na nekom drugom mestu.

U februaru registrovano je 1 890 rođenja (unutar i izvan Kosova). Od ovih rođenja registrovanih  u februaru, 991 rođenja su bili muško i 899 žensko.

Dok je registrovano ukupno 1089 umrlih (unutar i izvan Kosova).Od registrovanih slučajeva umrlih, 606 slučajeva su bili muško i 483 žensko.

U februaru 2022.godine registrovano je ukupno 1966 zaključenih brakova (unutar i izvan Kosova).

Dok, ovog meseca registrovano je 122 razvedenih brakova.

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika za Rođenja DEM-1, Umrlih DEM-2, Zaključenih Brakova DEM-3 i Razvedenih Brakova RB-1, tokom ove kalendarske godine, kao i do sada. Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnoj osnovi i služiće za stvaranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima.

Izvor podataka ovog Biltena je Agencija za Civilnu Registraciju Kosova (ACR).

Nema pdf na srpski jezik