Statistika Rođenja na Kosovu, 2017

  • 18/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistike Rođenja na Kosovu za 2017.godinu.

Podaci u ovoj publikaciji su prikazani na osnovu prikupljanja administrativnih podataka od strane kancelarija civilnog stanja za 2017.godinu, gde ukupno  su prikupljeni 30 275 statistički listovi za rođenja DEM-1.

Ovi podaci pokazuju da na Kosovu je bilo 23 563 rođenja na teritoriji Kosova, od kojih živorođenih je bilo 23 402, a mrtvorođenih je bilo 161. Dok  6 712 rođenja su registrovana van Kosova.

Vitalni koeficient je 2.7 (ukupni odnos između živorođenih i umrlih). Koeficient maskuliniteta je 110.2. Koeficient mrtvorođenih – fetalne smrti na 1000 rođenih bio je 6.9 promila (Rođenja na Kosovu).

U zdravstvenim ustanovama dogodile su 99.8% rođenja, dok je ostatak dogodilo u nekom drugom mestu.

Najveći broj majki koje su rodile decu pripada  starosnoj grupi od 25-29 godina sa 36.1%, starosnoj grupi od 30-34 godina sa 25.6%, starosnoj grupi 20-24 godina sa 20.7% dok ostale starosne grupe čine 17.7% od ukupnog broja rođenja. Prosečna starost žena koje su rodile u 2017. godini bio je 29 godina.

U 2017.godini, 37.8% majki rodile su prvo dete, drugo dete rođile su 31.8% majki i 19.7% majki rodile su treće dete, itd.

Po težini deteta rođenog u zdravstvenim ustanovama, najveći broj beba je težine 3000-3499 gr. ili 37.3%; 3500-3999 gr, ili 31.5%; 2500-2999 gr. ili 13.6%, itd. Živorođene bebe težine manje od 1000 grama, čine samo 0.2%.

Za decu rođenu izvan medicinskih ustanova, po metodologiji istraživanja nisu potrebni podaci za težinu bebe. 654 beba su rođena blizance, trojke i više su rođeno je 21 beba.

Po obrazovanju, dominiraju majke sa srednjom školom sa 40.1%, sa završenom osnovnom školom 27.4%  majke sa višom školom i fakultetom  25.2% itd.

Ime skoja ime najveću učestalot (najčešće) za 2017. godinu za djevojčice je  Sara (141 slučajeva) itd. Dok  za dečake najčešće ime je Ajan ( 246 slučajeva) i Noar (226 slučajeva).

Za više informacija za Statistiku Rođenja na Kosovu za 2017. godinu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije