Statistika Rođenja, 2021

  • 29/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK), odnosno Odeljenje za Socijalnu Statistiku (OSS), obradila i objavila godišnje podatke o Rođenjima za 2021. godinu, na osnovu administrativnih podataka.

Izvor podataka je Agencija za Civilni Registar Kosova, odnosno Kancelarija Matične Službe.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga o Rođenjima slučajevi se obavezno upisuju u gore navedenim registrima, na mestu događaja, bez obzira na lica sa kojima je događaj povezan, bez obzira na to da li imaju prebivalište u toj zemlji ili u nekoj drugoj zemlji.

Podaci objavljeni u ovom izveštaju predstavljaju sve slučajeve Rođenja koji su se desili tokom 2021. godine.

U  2021.godini registrovano je ukupno 30106 rođenja (unutar i izvan Kosova), od ovog broja samo na Kosovu registrovano je 2 2830 rođenja, od toga 11850 ili 51.9% muškog pola i 10980 ili 48.1% ženskog pola.

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika za Rođenja DEM-1 tokom ove kalendarske godine, kao i do sada.

Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnom nivou i služiće za kreiranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima

Povodom korišćenja ovih informacija objavljenih u ovim izveštajima, Odeljenje za Socijalnu Statistiku ASK-a će prihvatiti sugestije, predloge koji će nam pomoći da u budućnosti  obogatimo sadržaj ovih izveštaja.

Nema pdf na srpski jezik