Statistika PRODCOM-a, 2021

  • 02/12/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK), objavljuje godišnje rezultate statistike industrijske proizvodnje „Statistika PRODCOM-a“ za 2021. godinu

Ova publikacija sa podacima koje pruža ima za cilj da prikazuje učinak industrije:  B- Rudarstvo, C- Prerađivačka Industrija. 

Prema podacima iz ove ankete, primećuje se da u pogledu angažovanja i produktivnosti dominira oblast prehrambene industrije (koja prema NACE Rev.2 počinje dvocifrenom šifrom -10).

PRODCOM istraživanje se sprovodi kako bi se pružili detaljniji podaci o domaćoj industriji i omogućilo poređenje domaćeg tržišta sa međunarodnim tržištem na nivou pojedinačnih proizvoda/roba.

Godišnja publikacija o statistici PRODCOM-a, za referentnu 2021. godinu, sadrži podatke o ostvarenoj proizvodnji i mernoj jedinici ostvarenoj po sektorima.

Nema pdf na srpski jezik