Statistika PRODCOM-a, 2020

  • 02/12/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK), objavljuje godišnje rezultate statistike industrijske proizvodnje „Statistika PRODCOM-a“ za 2020. godinu.

Ova publikacija sa podacima koje pruža ima za cilj da prikazuje učinak industrije:  B- Rudarstvo, C- Prerađivačka Industrija. 

Prema podacima iz ovog istraživanja, primećuje se da u pogledu angažovanja i produktivnosti dominira oblast prehrambene industrije (koja prema NACE Rev.2 počinje dvocifrenom šifrom -10).

PRODCOM istraživanje se sprovodi kako bi se pružili detaljniji podaci o domaćoj industriji i omogućilo poređenje domaćeg tržišta sa međunarodnim tržištem na nivou pojedinačnih proizvoda/roba.

Godišnja publikacija o statistici PRODCOM-a, za referentnu 2020. godinu, sadrži podatke o ostvarenoj proizvodnji i mernoj jedinici ostvarenoj po sektorima.

Za više informacija o Statistici PRODCOM-a za 2020.godinu posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/prodcom