Statistika Pravosuđa za Punoletna Lica, 2019

  • 03/09/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistika Pravosuđa za Punoletna Lica” za 2019.godinu

Ova publikacija pruža statističke podatke o optuženim i osuđenim punoletnim licima, za krivična dela, kao i podatke  o osuđenim  licima za prekršaje u 2019.godini.

Ovi podaci su pruženi prema polu, nacionalnosti, načinu rešavanja optužnice, podnosiocu optužnog predloga, vrsti kazne itd.

Prema rezultatima ove publikacije proizilazi da u  osnovnim sudovima Republike Kosovo tokom 2019.godine za krivična dela optuženo je 29 405 lica. Najveći broj optuženih bio je u Osnovnom Sudu u Prištini sa ukupno 5.954 lica, ili 20.2% od ukupnog broja.

 Od ukupno 29.405 optuženih lica, 17.315 od njih su osuđeni, ili 58.9% optuženih. Najveći broj osuđenih lica takođe je bio u Osnovnom Sudu u Prištini, sa ukupno 2.757 lica, ili 15.9% od ukupnog broja.