Statistika Pravosuđa za Maloletna Lica, 2017

  • 27/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statistika Pravosuđa za Maloletna Lica” za 2017.godinu.

Ova publikacija pruža statističke podatke o maloletnim licima, optuženim i osuđenim za krivična dela u 2017. godini, prema načinu rešavanja optužnice, podnosiocu optužnog predloga, polu, nacionalnosti počinioca krivičnog dela, vrsti kazne i izrečenih mera za počinioce krivičnih dela.

Prema rezultatima ove publikacije, broj maloletnih lica optuženih u Osnovnim Sudovima Republike Kosovo u 2017. godini je bio 1.152 lica. Najveći broj optuženih je bio u Osnovnom Sudu u Prištini, sa ukupno 453 ili 39.3%.

Od ukupno 1.152 optuženih, osuđeno je 766 lica ili 66.5% optuženih.

Takođe, i broj osuđenika bio je veći u Osnovnom Sudu u Prištini sa ukupno 364 lica, odnosno 47.5%.

Za više informacija o Statistikama Pravosuđa za Maloletna Lica, 2017.godine posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/pravosude