Statistika Pravosuđa, 2017

  • 03/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  je objavila “Statistika Pravosuđa Punoletnih Lica”  za 2017.godinu.

Ova publikacija pruža statističke podatke o optuženim i osuđenim punoletnim licima, za krivična dela, kao i podatke  o osuđenim  licima za prekršaje u 2017.godini.

Ova publikacija sadrži podatke o ovim pokazateljima: načinu rešavanja optužnice, podnosiocu optužnog predloga, polu, nacionalnosti počinioca i vrsti kazne.

Prema rezultatima ove publikacije proizilazi da u  osnovnim sudovima i njihovim ograncima je optuženo 26.706 lica, od ovog broja 18 753 licima je izrečena rešenje o kažnjavanju. Od ukupnog broja osuđenih 971 su žene.

Dok za prekršaje u 2017.godini osuđeno je ukupno 93 545 lica, od kojih 88 132 su osuđena za prekršaje u saobraćaju.

Za više informacija o Statistici Pravosuđa za Punoletna Lica  za 2017.godinu posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/pravosude