Statistika Pravosuđa, 2016

  • 27/09/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  je objavila “Statistika Pravosuđa Punoletnih Lica” 2016.godine.

Ova publikacija pruža statističke podatke o optuženim i osuđenim punoletnim licima, za krivična dela, kao i podatke  o osuđenim  licima za prekršaje u 2016.godini.

Ova publikacija sadrži podatke o sledećim pokazateljima:

- načinu rešavanja optužnice

- podnosiocu optužnog predloga

-  polovima

- nacionalnosti izvšilaca krivičnog dela

- vrsti kazne.

Prema rezultatima ove publikacije proizilazi da u:  osnovnim sudovima i njihovim ograncima je optuženo 27.631 lica. Od ovog broja 17.859 licima je izrečena rešenje o kažnjavanju. Od ukupnog broja osuđenih 848 su žene.

Dok za prekršaje u 2016.godini osuđeno je ukupno 193 085 lica, od kojih 188 229 su osuđena za prekršaje u saobraćaju.

Za više informacija o statistici pravosuđa za punoletna lica  za 2016. posetite http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/pravosude