Statistika Obrazovanja na Kosovu, 2020/2021

  • 11/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) u saradnji sa Ministarstvom Obrazovanja, Nauke i Tehnologije i Inovacije (MONTI) objavile su Statistike Obrazovanja za akademsku godinu 2020/2021.

 

Ova publikacija sadrži statističke podatke o predškolskim ustanovima, osnovnom i niže srednjem obrazovanju, više srednjem obrazovanju, specijalnom obrazovanju kao i statističke informacije o univerzitetskom obrazovanju za javni i privatni sektor.

Rezultati ove publikacije pokazuju da broj dece u obdaništima i predškolskim ustanovama je bio 31 179, od kojih 24 196 dece bilo je u javnom sektoru, odnosno 77.6%, dok u privatnom sektoru bilo je 6 983 dece ili 28.9%.

Broj učenika u osnovnom i niže srednjem obrazovanju iznosio je 229 664, od kojih je 223.869 učenika, ili 97.5%,  bilo u javnom sektoru, dok je u privatnom sektoru bilo 5 796 učenika, odnosno 2.5%.
Broj učenika u više srednjem obrazovanju bio je 74 387, od kojih je 70 742 učenika bilo je u javnom sektoru, ili 95.1%, dok je u privatnom sektoru bilo 3 645 učenika ili 4.9%.

Dok je ukupan broj učenika u specijalnom obrazovanju bio 307 učenika.

Ukupan broj studenata u univerzitetskom obrazovanju iznosio je 95 335, od kojih  54 753 je  bilo na javnim univerzitetima, ili 57.4%, dok u privatnim koledžima je bilo 40.582 studenata ili 42.6%.

Vredi napomenuti da su se u akademskoj godini 2020/2021. svi privatni koledži su podneli izveštaj, što je uticalo da broj studenata bude veći u odnosu na prethodnu godinu, gdje je podatke prijavio samo deo privatnih koledža.

Za više informacija o publikaciji: "Statistika Obrazovanja, 2020/2021", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/obrazovanje