Statistika Obrazovanja na Kosovu, 2019/2020

  • 12/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) u saradnji sa Ministarstvom Nauke i Tehnologije (MNT) objavila je “Statistike Obrazovanja 2019/2020”.

Ova publikacija sadrži statističke podatke o predškolskim ustanovima, osnovnom i niže srednjem obrazovanju, više srednjem obrazovanju, specijalnom obrazovanju kao i statističke informacije o univerzitetskom obrazovanju za javni i privatni sektor.

Rezultati ove publikacije pokazuju da je broj dece u vrtićima i predškolskim ustanovama  bio 33 604, od kojih 26 385 dece u javnom sektoru, odnosno 78.5%, dok u privatnom sektoru 7 219 dece ili 21.5%.

Broj učenika u osnovnom i niže srednjem obrazovanju iznosio je 237 959, od kojih je 232 707 učenika, ili 95.6%,  bilo u javnom sektoru, dok je u privatnom sektoru bilo 5 252 učenika ili 1.6%.

Broj učenika u više srednjem obrazovanju bio je 79 264, od kojih je 75 784 učenika bilo u javnom sektoru, ili 95.6%, dok je u privatnom sektoru bilo 3 480 učenika ili 4.4%.

Dok je ukupan broj učenika u specijalnom obrazovanju bio 349 učenika.

Ukupan broj studenata u univerzitetskom obrazovanju iznosio je 73 604, od kojih  58 879 je  bilo na javnim univerzitetima, ili 80.0%, dok u privatnim koledžima je bilo 14 725 studenata ili 20.0%.

Za više informacija o publikaciji: "Statistika Obrazovanja, 2019/2020", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/obrazovanje