Statistika Obrazovanja na Kosovu, 2017/2018

  • 18/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) u saradnji sa Ministarstvom Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) objavila je Statistike Obrazovanja za akademsku godinu 2017/2018.

Ova publikacija sadrži statističke podatke o predškolskim ustanovima, osnovnom i niže srednjem obrazovanju, više srednjem obrazovanju, specijalnom obrazovanju kao i statističke informacije o univerzitetskom obrazovanju za javni i privatni sektor.

Rezultati ove publikacije pokazuju da broj dece u vrtićima i predškolskim ustanovama je bio 31 068, od kojih 27 289 dece u javnom sektoru, odnosno 87.9%, dok u privatnom sektoru 3 779 dece ili 12.1%.

Broj učenika u osnovnom i niže srednjem obrazovanju iznosio je 248 044, od kojih je 244.149 učenika, ili 98.4%,  bilo u javnom sektoru, dok je u privatnom sektoru bilo 3 895 učenika, odnosno 1.6%.

Broj učenika u više srednjem obrazovanju bio je 91 345, od kojih je 88 444 učenika bilo u javnom sektoru, ili 97%, dok je u privatnom sektoru bilo 2 901 učenika ili 3%.

Dok je ukupan broj učenika u specijalnom obrazovanju bio 315 učenika.

Ukupan broj studenata u univerzitetskom obrazovanju iznosio je 110 137, od kojih  70 313 je  bilo na javnim univerzitetima, ili 63.9%, dok u privatnim koledžima je bilo 39.824 studenata ili 36.1%.

Za više informacija o publikaciji: "Statistika Obrazovanja, 2017/2018", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/obrazovanje