Statistika Obrazovanja, 2021/2022

  • 10/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) u saradnji sa Ministarstvom Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacije (MONTI) pripremile su publikaciju “Statistika Obrazovanja 2021/2022”.

Ova publikacija sadrži statističke podatke o predškolskim ustanovima, osnovnom i niže srednjem obrazovanju, više srednjem obrazovanju, specijalnom obrazovanju kao i statističke informacije o univerzitetskom obrazovanju za javni i privatni sektor.

Prema rezultatima ove publikacije, broj dece u obdaništima i predškolskim ustanovama  bio je 32 397, od kojih u javnom sektoru 24 431 dece ili 75.4%, a u privatnom sektoru bilo je 7 966 dece ili 24.6%.

Broj učenika u osnovnom i niže srednjem obrazovanju bio je 224 429, od kojih je 217 977 učenika, ili 97.1%,  bilo u javnom sektoru, a  u privatnom sektoru bilo je 5 452 učenika, ili 2.9%.

Broj učenika u više srednjem obrazovanju bio je 70 850, od kojih je 67 138 učenika bilo je u javnom sektoru, ili 94.8%, dok je u privatnom sektoru bilo 3 712 učenika ili 5.3%.

Dok je ukupan broj učenika u specijalnom obrazovanju bio 291 učenika.

Ukupan broj studenata u univerzitetskom obrazovanju bio je 82 389, od kojih  50 188 je  bilo na javnim univerzitetima, ili 60.9%, dok u privatnim koledžima je bilo 32 201 studenata ili 39.1%.

Nema pdf na srpski jezik