Statistika o Zaključenim Brakovima, 2021

  • 06/07/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK), odnosno Odeljenje za Socijalnu Statistiku (OSS), obradila i objavila godišnje podatke o Zaključenim Brakovima  za 2021. godinu, na osnovu administrativnih podataka.

Izvor podataka je Agencija za Civilni Registar Kosova, odnosno Kancelarija Matične Službe.

Prema zakonskim odredbama o vođenju osnovnih matičnih knjiga o Zaključenim Brakovima statistički podaci će se objavljivati ​​po principu prebivališta/uobičajenog prebivališta venčanih.

Podaci objavljeni u ovom izveštaju predstavljaju sve slučajeve Zaključenih Brakova koji su se desili samo tokom 2021. godine.

U  2021.godini registrovano je ukupno 19 697 venčanja. Samo na Kosovu registrovano je ukupno 18 131 zaključenih brakova, dok broj registrovanih zaključenih brakova izvan Kosova bio je 1 566.

Prema opštinama, Prizren zauzima prvo mesto na Kosovu sa 1673 zaključenih brakova ili 8.5%, sledi Priština sa 1632 zaključenih brakova ili 8.3%, dok na trećem mestu je Uroševac sa 1 117 zakjlučenih brakova ili 5.7%, itd.

32.4% venčanih pripadaju starosnoj grupi muškaraca 25-29.godina, dok 32.6% venčanih pripadaju starosnoj grupi žena 20-24%.

Prema mesecu zaključenja braka, mesec avgust zauzima prvo mesto sa 13.2%, mesec decembar zauzima drugo mesto sa 9.6%, meseci januar i septembar zauzimaju treće mesto sa 9.2% i tako dalje.

ASK će nastaviti da prikuplja podatke putem posebnih statističkih upitnika o Zaključenim Brakovima  DEM-3 kao i do sada.

Prikupljanje podataka nastavlja se na mesečnom nivou i služiće za kreiranje baze podataka, kao i za upoređivanje sa administrativnim podacima.

Povodom korišćenja ovih informacija objavljenih u ovim izveštajima, Odeljenje za Socijalnu Statistiku ASK-a će prihvatiti sugestije, predloge koji će nam pomoći da u budućnosti  obogatimo sadržaj ovih izveštaja.

Nema pdf na srpski jezik