Statistika Kulture, 2019

  • 16/10/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistika Kulture za 2019.godinu.

Ova publikacija pruža statističke podatke o kulturnim aktivnostima pozorišta, domova kulture galerija, bioskopa, muzeja, biblioteka, baleta i filharmonije, ansambla i kulturnog centra za decu.

Prema rezultatima ove publikacije, broj pozorišnih predstava u Narodnom Pozorištu u Prištini je bio 118 premijera i repriza, dok broj gledalaca je bio 14 548; broj predstava u dećjem pozorištu “Dodona” je bio 132 premijera i repriza, dok broj gledalaca  je bio 12 673; broj pozorišnih predstava u pozorištu “ODA” je bio 44 premijera i repriza, dok broj gledalaca je bio 15 013 

Broj izložbi u Galeriji Umetnosti je bio 28, dok broj posetilaca je bio 24 720.

Broj prikazanih filmova u bioskopu ABC je bio 52, svi  strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 7 201.Broj prikazanih filmova u bioskopu CINEPLEXX ej bio 122, od njih 8 domaći i 114 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 382 445. Broj prikazanih filmova u bioskopima DOKU-KINO i DOKUFEST je bio 352, od njih 30 domaći i 322 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 39 000.

Broj prikazanih filmova u bioskopu  “Jusuf Gërvalla” je bio 128, od njih 10 domaći i 118 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 10 069.

Knjižni fond u bibliotekama je bio 1 692 552 knjiga, dok broj čitalaca je bio 83 942.

Broj muzeja i kuča-muzeja je bio 79, dok broj posetilaca je bio  99 630.

Za više informacija o publikaciji “Statistika Kulture, 2019” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/kultura-i-sport

Nema pdf na srpski jezik