Statistika Kulture, 2018

  • 17/10/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila „Statistika Kulture” za 2018.godinu.

Ova publikacija pruža statističke podatke o kulturnim aktivnostima pozorišta, domova kulture galerija, bioskopa, muzeja, biblioteka, baleta i filharmonije, ansambla i kulturnog centra za decu.

Prema rezultatima ove publikacije, broj pozorišnih predstava u Narodnom Pozorištu u Prištini je bio 178 premijera i repriza, dok broj gledalaca je bio 10 557; broj predstava u dećjem pozorištu “Dodona” je bio 127 premijera i repriza, dok broj gledalaca  je bio 10 551; broj pozorišnih predstava u pozorištu “ODA” je bio 55 premijera i repriza, dok broj gledalaca je bio 11 176.

Broj izložbi u Galeriji Umetnosti je bio 43, dok broj posetilaca je bio 16 653.

Broj prikazanih filmova u bioskopu ABC je bio 62, od njih 3 domaći i 59 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 9 110.

Broj prikazanih filmova u bioskopu CINEPLEXX ej bio 167, od njih 4 domaći i 163 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 335 554.

Broj prikazanih filmova u bioskopima DOKU-KINO i DOKUFEST je bio 330, od njih 24 domaći i 306 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 45 000.

Broj prikazanih filmova u bioskopima “Jusuf Gërvalla”, je bio 148, od njih 11 domaći i 137 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 3 097.

Knjižni fond u bibliotekama je bio 1 775 435, dok broj čitalaca je bio 156 535.

Broj muzeja i kuča-muzeja je bio 81, dok broj posetilaca je bio  101 994.

Za više informacija o Statistikama Kulture, 2018 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/kultura-i-sport