Statistika Kulture, 2017

  • 17/10/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistika Kulture za 2017.godinu.

Ova publikacija pruža statističke podatke o kulturnim aktivnostima pozorišta, domova kulture galerija, bioskopa, muzeja, biblioteka, baleta i filharmonije, ansambla i kulturnog centra za decu.

Prema rezultatima ove publikacije, broj pozorišnih predstava u Narodnom Pozorištu u Prištini je bio 161 premijera i repriza, dok broj gledalaca je bio 15 175; broj predstava u dećjem pozorištu “Dodona” je bio 102 premijera i repriza, dok broj gledalaca  je bio 5  876; broj pozorišnih predstava u pozorištu “ODA” je bio 43 premijera i repriza, dok broj gledalaca je bio 8 243.

Broj izložbi u Galeriji Umetnosti je bio 38, dok broj posetilaca je bio 15 872.

Broj prikazanih filmova u bioskopu ABC je bio 72, od njih 5 domaći i 67 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 10 791.

Broj prikazanih filmova u bioskopu CINEPLEXX ej bio 181, od njih 2 domaći i 179 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 338 963.

Broj prikazanih filmova u bioskopima DOKU-KINO i DOKUFEST je bio 323, od njih 27 domaći i 296 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 21 554.

Knjižni fond u bibliotekama je bio 1 782 945, dok broj čitalaca je bio 158 176.

Broj muzeja i kuča-muzeja je bio 72, dok broj posetilaca je bio  71 335.

Za više informacija o publikaciji “Statistika Kulture, 2017” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/kultura-i-sport

 

Nema pdf na srpski jezik