Statistika Kulture, 2016

  • 17/10/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistika Kulture za 2016.godinu.

Ova publikacija pruža statističke podatke o kulturnim aktivnostima pozorišta, domova kulture galerija, bioskopa, muzeja, biblioteka, baleta i filharmonije, ansambla i kulturnog centra za decu.

Prema rezultatima ove publikacije, broj pozorišnih predstava u Narodnom Pozorištu u Prištini je bio 137 premijera i repriza, dok broj gledalaca je bio 15 320; broj predstava u dećjem pozorištu “Dodona” je bio 253 premijera i repriza, dok broj gledalaca  je bio 25 540; broj pozorišnih predstava u pozorištu “ODA” je bio 80 premijera i repriza, dok broj gledalaca je bio 25 461.

Broj izložbi u Galeriji Umetnosti je bio 32, dok broj posetilaca je bio 14 582.

Broj prikazanih filmova u bioskopu ABC je bio 62, od njih 6 domaći i 56 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 38 300; broj prikazanih filmova u bioskopima Doku-Kino i DOKUFEST je bio 307, od njih 39 domaći i 268 strani filmovi, dok broj gledalaca je bio 23 258.

Knižni fond u bibliotekama je bio 1 793 073, dok broj čitalaca je bio 278 201.

Broj muzeja i kuča-muzeja je bio 64, dok broj posetilaca je bio  104 935.

Za više informacija o publikaciji “Statistika Kulture, 2016” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/kultura-i-sport