Statistika Investicija u Preduzećima (SUP), 2018

  • 28/02/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) po prvi put objavljuje podatke o Statistikama Investicija u Preduzećima za 2018. godinu.

Anketu o Statistikama Investicija u Preduzećima ASK je sprovela po prvi put na teritoriji Republike Kosovo u 2019.godini. Anketa je sprovedena u preduzećima koja su prijavila investicione kupovine u godišnjem iznosu od preko 20 hiljada evra.

Prema rezultatima ove ankete, investicije u stambene zgrade (ostale zgrade i građevine) zauzimaju najveći deo investicija (68.73%). Ostale investicije, koje čine značajan udeo, su: mašine i oprema (21.32%); proizvodi intelektualne svojine (3.98%); investicije u kultivisane biološke resurse i plastenike  u poljoprivredi (0.75%) i investicije u materijalna sredstava (nisu proizvedena) (5.23%).

Prema veličini preduzeća: 36.7% investicija su ostvarena u mikro preduzeća (1-9 zaposlenih); 35.7% investicija u mala preduzeća (10-49 zaposlenih); 20.9% investicija u srednja preduzeća (50-249 zaposlenih) i 6.7% investicija u velikim preduzećima (250+, zaposlenih).

Prema rezultatima ankete, preduzeća u regionu Prištine ostvarila su najveći procenat investicija sa 44.4%; Region Uroševca sa 16.5%; Region Peći sa 14%; Region Prizrena sa 12.6%; Region Gnjilana sa 8.8%; Region Đakovice sa 2.9% i Region Mitrovice sa 0.8%.

Prema izvoru investicionih fondova, rezultati ankete pokazuju da: 51.5% vrednosti investicija, preduzeća su ostvarila iz sopstvenih sredstava; 21.6% iz kredita domaćih banaka; 19.2% od lokalnih suinvestitora; 3.2% od stranih suinvestitora i 4.5% od ostalih oblika.

Za više informacija o publikaciji podataka o „Statistikama Investicija u Preduzećima, 2018.“ posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra

Nema pdf na srpski jezik