Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu, K2 2017

  • 31/07/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Statistički Repertoar Preduzeća na Kosovu za drugi kvartal (K2) 2017.godine, koji sadrži statističke podatke o registrovanim poslovanjima u Agenciji za Registraciju Biznisa na Kosovu (ARBK).

U drugom kvartalu 2017.godine (K2 - 2017) ukupno je registrovano 2 237 preduzeća.  U poređenju sa prethodnim kvartalom (K1 2017), u ovom kvartalu (K2) je zabeležen pad registrovanih  preduzeća od 21.5%. Pad registrovanjih preduzeća od 20.1% je takođe zabeležen i u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2016).

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: Trgovina sa 623 registrovanih preduzeća, (28.0%); Smeštaj i aktivnosti vezane za usluge ishrane   sa 278 registrovanih preduzeća, (12.0%); Proizvodnja   sa 234 registrovanih preduzeća, (10.0%); Građevinarstvo sa 202 registrovanih preduzeća, (9.0%); Profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 189 registrovanih preduzeća, (8.0%) dok ostali aktivnosti učestvuju  u manjim razmerama.

Kategorija broja zaposlenih od 1-4 zaposlenih čini  2150 preduzeća ili 96.1% registrovanih  preduzeća; kategorija sa 5-9 zapsolenih sa 62  registrovanih preduzeća (2.8%); kategorija sa 10-19 zaposlenih sa 17  registrovanih preduzeća (0.8%); kategorija sa 20-249 zaposlenih  sa 8 registrovanih preduzeća (0.4%);  dok u kategoriji 250+ nemamo nijedno registrovano preduzeće u ovom kvartalu.

Što se tiče geografkog širenja novih registrovanih preduzeća na nivou opština, kao i u svakom  kvartalu i u ovom preovlađuje Priština sa 613 novih registrovanih preduzeća (27.4%); Uroševac sa 202 registrovanih preduzeća (9.0%); Prizren sa 175 registrovanih preduzeća (7.8%);  Peć sa 139 registrovanih preduzeća (6.2%); Gnjilane sa 135 registrovanih preduzeća (6.0%);Đakovica sa 105 registrovasnih preduzeća (4.7%);dok ostale opštine imaju manji broj registrovanih preduzeća tokom ovog kvartala.

Za više informacija o Statističkom Poslovnom Registru (SPR) posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statisticki-biznes-registra