Statistički Godišnjak Republike Kosovo, 2021

  • 30/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje za korisnike, Statistički Godišnjak Republike Kosovo za 2021. godinu.

Statistički Godišnjak Republike Kosovo je objavljen po prvi put u 2014.godini, kao jedna od posebnih i sveobuhvatnih izdanja  Agencije za Statistiku Kosova. 

Glavni cilj Statističkog Godišnjaka je da pruži u jednoj publikaciji potpuni pregled socijalnih, ekonomskih i  poljoprivrednih statistika za određeni vremenski period.

Statistički godišnjak detaljno i na godišnjem nivou predstavlja statistiku širokog spektra statističkih tema iz odgovornih sektora ASK-a.

 U ovoj publikaciji su sažeti mnogi važni statistički podaci, u različitim vremenskim serijama, koji se odnose na Republiku Kosovo.

Statistički godišnjak je publikacija podeljena u 23 poglavlja, koja u sebe sadrže  tabele, grafikone, mape, kao i tekstualni i metodološki deo, čiji je cilj da pružaju podatke i potpuniji opis socijalnih, ekonomskih i poljoprivredih struktura u Republici Kosovo.

Statistički Godišnjak u njegovom sadržaju je sistematizovao  i koordinirao na održiv način najbitnije komponente statističkih informacija gde  ove informacije će služiti za prikazivanje  šireg pogleda društvenih, ekonomskih i poljoprivrednih  procesa Republike Kosovo.

Za više informacija, o Statističkom Godišnjaku 2021.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/opsta-statistika/statisticki-godisnjak

Nema pdf na srpski jezik