Statistički Godišnjak Republike Kosova, 2017

  • 30/06/2017

Statistički Godišnjak Republike Kosova je objavljen po prvi put u 2014.godini, kao jedna od posebnih i sveobuhvatnih izdanja  Agencije za Statistiku Kosova.

Statistički Godišnjak 2017 predstavlja detaljnu sliku o širokom spektru statističkih tema na celoj teritoriji Republike Kosova.

Svako poglavlje predstavlja statističke podatke u obliku tabela, mapa i grafikona  u različitim vremenskim serijama, gde svako poglavlje je praćena kratkim opisom.

U ovom godišnjaku prikazani su pokazatelji iz oblasti: geografskih informacija, Stanovništva, Obrazovanja, Kulture, Socijalne Zaštite, Zdravstva, Tržište Rada, Životnog standarda, Poljoprivrede,Životne sredine, Enonomije,  Strukturnih Statistika Preduzeća, Bruto Domaći Proizvod, Računa Vlade, Ugostitljestva, transporta i komunikacija, Energije, Građevinarstva I Stanovanja, Spoljne Trgovine, Cena, Financijskog sektora i za upoređujuće pokazatelje ( međunarodna statistika).

Pored podataka o navedenim oblastima Statistički Godišnjak 2017.godine sadrži i podatke iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011.godine kao i podatke iz Popisa Poljoprivrede 2014. godine.

Glavni cilj Statističkog Godišnjaka je da pruži u jednoj publikaciji potpuni pregled socijalnih, ekonomskih i  poljoprivrednih statistika za određeni vremenski period.Statistički Godišnjak predstavlja detaljne statističke podatke dobijenih od odgovrajučih sektora ASK-a.

U ovoj publikaciji su sažeti mnogi važni statistički podaci, u različitim vremenskim serijama, koji se odnose na Republiku Kosova.

Statistički Godišnjak u njegovom sadržaju je sistematizovao  i koordinirao na održiv način najbitnije komponente statističkih informacija gde  ove informacije će služiti za prikazivanje  šireg pogleda društvenih i ekonomskih procesa Republike Kosova.