Statistički Godišnjak, 2018

  • 29/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje za korisnike, Statistički Godišnjak Republike Kosova za 2018. godinu.

Statistički Godišnjak Republike Kosova je objavljen po prvi put u 2014.godini, kao jedna od posebnih i sveobuhvatnih izdanja  Agencije za Statistiku Kosova.  Glavni cilj Statističkog Godišnjaka je da pruži u jednoj publikaciji potpuni pregled socijalnih, ekonomskih i  poljoprivrednih statistika za određeni vremenski period.

Statistički Godišnjak predstavlja detaljne statističke podatke dobijenih od odgovrajučih sektora ASK-a.  U ovoj publikaciji su sažeti mnogi važni statistički podaci, u različitim vremenskim serijama, koji se odnose na Republiku Kosova.

Statistički godišnjak je publikacija podeljena u 23 poglavlja, koja u sebe sadrže 223 tabele, 110 grafikona, 5 mapa, kao i tekstualni i metodološki deo čiji je cilj da pružaju podatke i potpuniji opis socijalnih, ekonomskih i poljoprivredih struktura u Republici Kosovo.

Statistički Godišnjak u njegovom sadržaju je sistematizovao  i koordinirao na održiv način najbitnije komponente statističkih informacija gde  ove informacije će služiti za prikazivanje  šireg pogleda društvenih, ekonomskih i poljoprivrednih  procesa Republike Kosova.

Za više informacija, o Statističkom Godišnjaku 2018.godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/opsta-statistika/statisticki-godisnjak