SAOPŠTENJE ZA MEDIJE Statistika Spoljne Trgovine Robom, Februar 2021

  • 22/03/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec februar 2021.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Roba na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za (11.4%) u februaru  2021.godine, u poređenju sa istim periodom 2020.godine, odnosno u iznosu od 253.3 miliona evra, u poređenju sa  deficitom od 227.4 miliona evra koliko je bio u 2020.godini. Izvoz pokriva uvoz  sa (16.0%).

Izvoz roba u februaru 2021.godine iznosio je 48.4 miliona evra, a uvoz  je bio 301.7 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od (34.7%), a  kod uvoza zebeležen je rast od  (14.5%) u poređenju  sa istim periodom 2020.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  (35.8%) čine bazični metali i proizvodi od metala; Razni gotovi proizvodi (19.3%),Plastika,guma i srodni artikli (10.5%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (5.6%); Tekstil i tekstilni proizvodi (4.9%);Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (4.6%),  Mineralni proizvodi (3.7%),itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (12.8%), Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji  (12.4%),Mineralni proizvodi (11.2%), Prevozna sredstva (9.9%), Bazični metali i proizvodi od metala (9.6%), Proizvodi hemijske industrije (9.3%),Plastika,guma i srodni artikli (7.8%),itd.

Izvoz Kosova u EU-27 zemljama iznosio je 16.7 miliona evra, odnosno oko (34.6%) od ukupnog izvoza, sa povećanjem od (50.7%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Italija (14.5%), Nemačka (6.6%), Holandija (2.5%),  itd.

Uvoz Kosova  iz EU-27 zemalja je bio oko 149.0 miliona evra, ili (49.4%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od (10.4%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (14.7%), Italije (5.9%), Grčke (5.7%), Slovenije (4.4%),  itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u februaru 2021.godine dostigao je na 16.1 miliona evra, ili (33.4%) od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (10.7%). Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (13.5%), Severna Makedonija (10.1%), Srbija (5.0%) i Crna Gora (2.7%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u februaru 2021.godine iznosio je 50.0 miliona evra, ili (16.6%) od ukupnog uvoza, što predstavlja povećanje od  (74.2%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (6.1%). Severna Makedonija (5.3%) i Albanija (3.7%).

Dok, izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 15.5 miliona evra, ili (32.0%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: SAD (16.4%) i Švajcarsku  (7.5%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  102.5 miliona evra, ili (34.0%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.0%) i Kina (9.0%).