Rezultati Projekcije Stanovništva Kosova, 2017-2061

  • 14/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) uz tehničku podršku UNFPA-a danas je predstavila rezultate drugog Izveštaja Projekcije Stanovništva Kosova, 2017-2061. Ovom prilikom u hotelu Swiss Diamond, održana je Konferencija na kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika lokalnih i međunarodnih institucija i mediji.

Na panelu su bili prisutni: koordinator za Razvoj i predstavnik UNFPA-a, g.Andrew Rusell; Nacionalni Koordinator MCC-a za Kosovo, g.Petrit Selimi; i  rukovodilac programa UNFPA na Kosovu, gđa.Visare Mujko-Nimani. U međuvremenu, za primenjenu koordinaciju i metodologiju u ovom izveštaju govorio je prof. Nico Keilman iz Odeljenja  za Ekonomiju na Univerzitetu u Oslu, dok o izazovima i korišćenju ovih rezultata, govorio je g. Avni Kastrati, Direktor Odeljenja Socijalnih Statistika u ASK-u.

U svom uvodnom govoruna Konferenciji, Izvršni Direktor ASK-a, Isa Krasniqi govorio je o značaju ove publikacije, jer to je jedna vrlo korisna orijentacija za trendove stanovništva do 2061.godine, koja će biti ponuđena široj javnosti na Kosovu i van nje. Takođe, ovaj izveštaj biće veoma koristan za demografe, statističae, istraživače, analitičare i slično, za  analize vremena i njihovih komponenta za naredne godine sa pretpostavkama koje se pominju za plodnost, smrtnost i migraciju, i bice veoma važne za analiziranje demografskih trendova u zemlji.

Podaci ovog Izveštaja treba smatrati najnovijim alarmom za drastične trendove pada broja stanovnika u Republici Koosevo u budućim periodima.

Na kraju on se zahvalio svim saradnicima a posebno se zahvalio međunarodnim organizacijama kao što je UNFPA koja dosledno pomažu ASK-a u realizaciji velikih projekata. On takođe je zahvalio  i g. Petrit Selimi za njegov doprinos.

G. Andrew Rusell je rekao da "na Kosovu treba da budemo informisani o načinu na koji populacija oblikuje svet u kojem živimo". On je rekao da "za zaustavljanje migracije mladih van Kosova, treba da  ponudimo reforme i napredak u poboljšanju njihovog života. Imamo priliku da ulažemo u stručno obrazovanje, da radimo na tome da oni rastu u dobrom okruženju i da žive u okruženju u kojem oni ne trpe od mane okruženja”.

G.Petrit Selimi je govorio o anketi od 32.000 ispitanika koju je sprovela MCC i međunarodni partneri. Takođe on je visoko ocenie ASK-a za obavljeni rad. "Rad ASK-a za unapređenje i usavršavanje metodologije je jedan od najvećih pruženih doprinosa, sa kojem naši donosioci odluka nisu poznati."

Gđa. Visar Mujko-Nimani je rekla da statistika stanja stanovništva informiše kreatore politika o stanju zemlje nakon mnogo godina predviđajući život određene zemlje za različite sektore. "Ovaj izveštaj je najvažnija istraživanja za dugoročno planiranje gde kreatori politika mogu videti stanje stanovništva nakon mnogo godina, u smislu onoga šta je predviđeno za potrebe voda, javne usluge (obrazovanje, zdravstvo).

Statistika pruža informacije kreatorima politika o budućnosti zemlje, informiše ih o mogućoj nezadovoljavajućoj situaciji koja može doći nakon mnogo godina ", rekla je između ostalog. gđa.Nimani. Tokom svoje detalnije prezentacije u tri varijante (visoka, srednja i niska) prof. Keilman je rekao da  za razne planiranje i analize treba usmeriti na srednju varijantu. Dok, visoka i niska varijanta pružaju buduće demografske izglede koji su manje verovatni.

Dok, g. Avni Kastrati tokom svoje prezentacije predstavio je detaljne podatke o demografskim trendovima predstavljajući zabrinjavajuće podatke o stanovništvu. Prema tome, demografski podaci prema starosnoj grupi podeljeni po decenijama, prema srednjoj varijanti su: 1.783.531 u 2017. godini; 1,809,458 u 2021; 1.818.674 u 2031; 1.759.492 u 2041; 1.652.090 u 2051; i 1,492,192 u 2061.godini.

Za više informacija o rezultatima Izveštaja Projekcije Stanovništva 2017-2061, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne

.