Rezultati Ankete PRODCOM-a, 2017

  • 07/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  godišnje rezultatate za statistiku industrijske proizvodnje “ Statistika PRODCOM-a” za 2017.godinu.

Ova publikacija sa podacima koje pruža ima za cilj da prikazuje učinak industrije ( B- Vađenje ruda i kamena, C- Prerađivačke Industrije i E- Snabdevanje vodom, aktivnosti upravljanja i obrade otpada), na godišnjem nivou, kroz kojih se razume razvoj ciklusa u industriji.

Godišnja publikacija statistika PRODCOM-a  za referentnu 2017.godinu  sadrži podatke o strukturi: broja zaposlenih, proizvodnje i prodaje ostvarene prema sektorima.

Prema podacima iz ove ankete primećuje se da u pogledu angažovanja i produktivnosti dominira ogranak industrije za proizvodnju pića i prehrambenih proizvoda, odnosno sa procentima (%) (koja prema NACE Rev.2 počinje dvocifrenim kodom -10): zaposleni sa 22.12%, proizvodnja ostvarena sa 62.69%, što u odnosu na prethodnu godinu u ovom sektoru, kod zaposlenih imamo rast od 4.20%, dok kod  proizvodnje ovo povećanje je izraženija i iznosi 27.77%.

Za više informacija o Statistici Industrije PRODCOM -2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/prodcom