Rezultati Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT), 2021

  • 16/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT) za 2021.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija na celoj teritoriji Republike Kosova od strane domaćinstava i pojedinaca starosne grupe 16-74.godina

Rezultati ove publikacije pokazuju da u 2021. godini, 96.1% domaćinstva na Kosovu imale su pristup internetu od kuće, ili iz bilo kojeg uređaja. Dok 2.1% domaćinstva izjavilo je da nisu imale pristup internetu iz bilo kojeg uređaja.

Pristup internetu uglavnom je bio preko mobilnog telefona, laptopa, stonog računara, tableta itd.

Dok, upotreba interneta za kupovinu ili naručivanje roba i usluga putem interneta iznosilo je 23.1% (tri meseca pre intervjua).

Za više informacija o publikaciji “Rezultati Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT), 2021” posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/rezultati-ankete-o-upotrebi-informaciono-komunikacionih-tehnologija-ikt.