Rezultati Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT), 2018

  • 25/01/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT) za 2018.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija na celoj teritoriji Republike Kosova od strane domaćinstava i pojedinaca starosne grupe 16-74.godina

Rezultati ove publikacije pokazuju da u 2018. godini, 93.2% domaćinstva na Kosovu imale su pristup internet od kuće, ili iz bilo kojeg uređaja. Dok 6.6% domaćinstva izjavilo je da nisu imale pristup internet iz bilo kojeg uređaja.

Pristup internetu uglavnom je bio preko mobilnog telefona, laptopa, stonog računara, tableta itd.

Dok upotreba interneta u privatne svrhe za korišćenje javnih usluga na internetu, za obradu zahteva/ usluga porasla je za 4.4% u odnosu na 2017. godinu.

Za više informacija o publikaciji “Rezultati Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT), 2018” posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/rezultati-ankete-o-upotrebi-informaciono-komunikacionih-tehnologija-ikt.