Rezultati Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT), 2017

  • 25/01/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je po prvi put objavila rezultate Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT) za 2017.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija na teritoriji Republike Kosova od strane domaćinstava i pojedinaca starosne grupe 16-74.godina.

Iz rezultata ove publikacije, u 2017. godini, su 61.3% domaćinstva na Kosovu imale su pristupa računarima, dok 38,7% od njih izjavilo je da nisu imali pristup u bilo kom tipu računarskog elektronskog uređaja (kao što su desktop, laptop, netbook, tablet), isključujući mobilne telefone (smartfon).

Dok, 88.8% domaćinstava imala je  pristup internetu kod kuće sa bilo kog uređaja.

Upotreba računara i interneta od pojedinca je 38.7%, a upotreba interneta 82.9%.

Za više informacija o Anketi IKT-a posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/rezultati-ankete-o-upotrebi-informaciono-komunikacionih-tehnologija-ikt-2017