Rezultati Ankete o Prihodima i Uslovima Života (EU-SILC), 2018

  • 14/08/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je rezultate Ankete o Prihodima i Uslovima Života (poznata kao EU-SILC) na Kosovu za 2018. godinu

Ova publikacija pruža statističke podatke o životnim uslovima domaćinstava na Kosovu i o drugim sličnim pitanjima koja se odnose na životni standard.
Prema rezultatima ove publikacije, ispada da je prosečan broj soba po domaćinstvu na Kosovu bio 4.39 soba, gde je 4.38 bio prosečan broj soba u urbanim područjima, dok je 4.40 bio prosečan broj soba u ruralnim spodručjima.

Jedan član domaćinstva na Kosovu imao je na raspolaganju 0.85 soba, tj. manje od 1 sobe po osobi. U urbanim  područjima je bila 0.86 soba, dok je u ruralnim područjima bila 0.83 sobe.

Iz toga proizilazi da 93.1% domaćinstava, pravnim aktom, imali su u vlasništvo  kuće / stanove; 4.7 % domaćinstava, pravnim aktom, imali su u vlasništvo  ali su plaćali kredit; 0.5% domaćinstava su bili podstanari ili zakupci koji plaćaju stanarinu po tržišnoj stopi;  0.4% domaćinstava je iznajmlilo smeštaj po nižoj tržišnoj ceni; dok je 1.3% domaćinstava imalo besplatan smeštaj.

Troškovi za smeštaj i stanovanje za 53.4% domaćinstava predstavljaju veliko opterećenje; za 36.5% domaćinstava ovi troškovi predstavljaju malo opterećenje; dok za 10.1% domaćinstava oni ne predstavljaju financijsko opterećenje.

Troškovi  jednonedeljnog odmora, daleko od kuće, pristupačni su za 30.5% domaćinstava na Kosovu, dok su za 69.5% domaćinstava takvi troškovi bili nepristupačni.

Dok,  neočekivani trošak od 100 evra bio je pristupačan za 52.7% domaćinstava na Kosovu, dok je za 47.3% domaćinstava ovaj trošak bio nepristupačan da se plaća iz sopstvenih  izvora.