Rezultati Ankete o Korišćenju Informacione i Komunikacijske Tehnologije (IKT), 2022

  • 21/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT) za 2022.godinu

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija na celoj teritoriji Republike Kosova od strane domaćinstava i pojedinaca starosne grupe 16-74.godina.

Rezultati ove publikacije pokazuju da u 2022. godini, 97.9% domaćinstva na Kosovu imale su pristup internetu od kuće, ili iz bilo kojeg uređaja. Dok 1.8% domaćinstva izjavilo je da nisu imale pristup internetu iz bilo kojeg uređaja.

Pristup internetu uglavnom je bio preko mobilnog telefona, laptopa, stonog računara, tableta itd.

Dok, upotreba interneta za kupovinu ili naručivanje roba i usluga putem interneta iznosilo je 23.1% (tri meseca pre intervjua).

Takođe, iz podataka proizilazi da upotreba interneta od strane muškaraca dominira sa 55.2%, u poređenju sa ženama sa 43.6%. Dok, starosna grupa koja je imala pristup internetu sa najvećim procentom je starosna grupa 35-44 godine sa 21.8%.

Dok, upotreba interneta za kupovinu ili naručivanje roba i usluga putem internet u tri meseca pre intervjua iznosila je 51%.

Nema pdf na srpski jezik