Rezultati Ankete o Korišćenju Informacione i Komunikacijske Tehnologije, 2019

  • 16/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Rezultate Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija (IKT) za 2020.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija na celoj teritoriji Republike Kosova od strane domaćinstava i pojedinaca starosne grupe 16-74.godina.

Iz rezultata ove publikacije proizlazi da u 2020. godini, 96.4% domaćinstva na Kosovu su imala pristup internetu od kuće, sa bilo kog uređaja, dok 3.4% domaćinstava izjavilo je da nije imalo pristup internetu ni iz bilo koje vrste uređaja. Pristup internetu je vršen sa mobilnog telefona, zatim slede laptop/prenosni računar; stoni računar, tablet računar itd.

Dok, kod korišćenja interneta u privatne svrhe za korišćenje online javnih  usluga za procesiranje zahteva / usluga, primećene su procentualne promene  u odnosu na 2019. godinu.

Nema pdf na srpski jezik