Rezultati Ankete o Komunalnom Otpadu (AKO), 2015

  • 30/11/2016

Agencija za Statsistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Komunalnom Otpadu (AKO) za 2015.godinu.

Rezultati AKO-a 2015.godine, pokazuju da je količina sakupljenog komunalnog otpada na Kosovu u 2015. godini, je bila 319 034 tone.

Podaci 2015.godine pokazuju da je prosečna količina sakupjenog komunalnog otpada je bila 177 kg,  godišnje, po stanovniku.

Što se tiče regionima Kosova, primečuje se značajna razlika između regiona Prištine i drugih regiona, kao na primer: u drugim regionima na Kosovu, količina sakupljenog  komunalnog otpada je bila 163 kg, godišnje, po stanovniku, dok u regjioni  Prištine je bila  214 kg, godišnje po stanovniku. 

U Prištini i njegovom  regionu  količina sakupljenog komunalnog otpada je bila 0.59 kg dnevno po stanovniku.

U ostalim regionima Kosova, količina generisanog komunlanog otpada  je bila 0.45 kg, dnevno po stanovniku.

Dok, na celom Kosovu prosečna količina sakupljenog komunalnog otpada je bila 0.48 kg dnevno po stanovniku.


Za više informacija o Anketi o Komunalnom Otpadu (AKO) 2015, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/poljoprivreda/otpad