Rezultati Ankete o Budžetu Domaćinstva (ABD), 2016

  • 12/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova ( ASK ) je objavila rezultate  Ankete o Budžetu Domaćinstva (ABD ) za 2016.godinu.  Ova publikacija pruža podatke o  prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstva , itd.

Iz rezultata ove publikacije , ukupna potrošnja na Kosovu u 2016. godini bila je 2 321 miliona evra , dok je za domaćinstvo je bila  7 539 evra, a po glavi stanovnika 1.460 evra.

Ukupna potrošnja u 2016. godini u poređenju sa 2015.godinom  zabeležila je blagi pad od 5.7%, dok je potrošnja po glavi stanovnika  porasla za 2%. Najveći deo budžeta domaćinstava u 2016. godini potrošena je za hranu (42%) i stanovanje (29%).Od  ukupne  potrošnje 43 % je potrošena za hranu a 30 % za stanovanje. U međuvremenu , slede troškovi za: odeću sa 5 % i po 4% za prevoz , alkohol, duvan i nameštaj.

Dok, u poređenju sa 2015.godinom, u 2016.godini  hrana iz sopstvene proizvodnje u ukupnoj potrošnji  je zabeležila blagi pad od  6%.

Prema rezultatima ABD-a, kod konzumiranje hrane na Kosovu u 2016.godini su dominirali:  meso , mleko ,sir , jaja , hleb i žitarice , koje čine više od polovine potrošnje hrane (u vrednosti). Slede povrće i bezalkoholna pića.

Potrošnja hleba i žitarica u 2016.godini je bila od 17% koliko je bila i u 2015.godini.

Prema APD-u 2016.godine najvažniji izvor prihoda domaćinstva ispadne da budu  plate javnog i privatnog sektora, zatim penzije , prihodi od sopstvenog biznisa , novac poslat iz inostranstva, odnosno doznake iz inostranstva koje su imale pad od 1%, u poređenju sa 2015.godinom.

Za više informacija o publikaciji: "Rezultati Ankete o Budžetu Domaćinstva 2016", posetite:   http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zivotni-uslovi