Računi Vlade Kosova, K4 2019

  • 13/03/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi.

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K4 2019).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K4 2019.godine  iznosio je 544.6 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 70% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K4 2019.godine je bio 744.8 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Formiranje Bruto  Kapitala (34%); Plate i dnevnice  (21%);  Socijalni doprinos i beneficije (20%)  i Međufazna potrošnja (12%).Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda