Računi Vlade Kosova, K3 2019

  • 06/12/2019

 

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi.

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K3 2019).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K3 2019.godine  iznosio je 600.7 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 68% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K3 2019.godine je bio 511.9 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (30%);  Socijalni doprinos i beneficije (26%); Formiranje Bruto  Kapitala (21%) i Međufazna potrošnja (12%).Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o publikaciji “Računima Vlade Kosovo, K3 2019”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade