Računi Vlade Kosova, K3 2018

  • 14/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi. Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda (K3 2018).

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K3 2018.godine  iznosio je 635.9 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 62% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K3 2018.godine je bio 474.5 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  (31%);  Socijalni doprinos i beneficije (25%); Formiranje Bruto  Kapitala (22%) i Međufazna potrošnja (9%). Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Za više informacija o “Računima Vlade Kosovo, K3 2018”, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/racuni-vlade.