Računi Vlade, K4 2020

  • 05/03/2021

Računi Vlade, K4 2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi.

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom četvrtog kvartala (K4) 2020.godine.

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K4 2020.godine  iznosio je 703.2 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 52.2% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K4 2020.godine je bio 817.1 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Socijalni doprinos i beneficije (21.3%); Plate i dnevnice  (20.9%); Formiranje Bruto  Kapitala (16.6%) i Međufazna potrošnja (10.8%). Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.