Računi Vlade, K3 2020

  • 04/12/2020

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K3 2020.godine  iznosio je 512.6 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 65.8% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K3 2020.godine je bio 579.8 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Socijalni doprinos i beneficije (30.9%),Plate i dnevnice  (28.3%), Formiranje Bruto  Kapitala (16.3%) i Međufazna potrošnja (9.0%).Dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.