Računi Vlade, K2 2021

  • 03/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi (K2 2021). Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupan iznos prihoda  Vlade u K2 2021.godine bio  je 660.0 miliona Evra, dok prihodi u K2 2020.godine iznosili su 587.2 miliona Evra.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 59.9% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na druge kategorije prihoda.

Ukupan iznos rashoda Vlade u K2 2021.godine je bio 505.9 miliona Evra, dok rashodi u K2 2020.godine iznosili su 534.9 miliona Evra.

Največi deo rashoda ćine: Plate i dnevnice  32.1%;  Socijalni doprinos i beneficije 27.3%,  Međufazna potrošnja 15.4% i Formiranje Bruto  Kapitala 11.0%, dok  ostatak rashoda je raspoređena  na druge kategorije rashoda.

Nema pdf na srpski jezik