Račune Vlade, K4 2021

  • 04/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavlju je Račune Vlade Kosova na kvartalnoj osnovi (K4 2021)

Ova publikacija predstavlja pregled  prihoda i rashoda vlade tokom ovog perioda.

Ukupni prihodi Opšte vlade u K4 2021. godine iznosili su 627.1 miliona evra, gde u poređenju sa istim periodom 2020. godine (K4 2020), kada su iznosili 703.2 miliona evra, došlo je do smanjenja prihoda.

Najveći deo prihoda čine porezi na proizvode, koji predstavljaju 69.8% ukupnih prihoda, dok  preostali prihodi su raspoređeni  na ostale kategorije prihoda.

Ukupni rashodi Opšte Vlade u K4 2021. godine iznosili su 822.6 miliona evra, što je povećanje rashoda u poređenju sa istim periodom prošle godine (K4 2020), koji su iznosili 817.1 miliona evra.

Največi deo rashoda ćine: Socijalni doprinosi i beneficije 23.8%; Plate  i dnevnice  19.6%;  Formiranje Bruto  Kapitala 15.9 i Međufazna potrošnja 15.2%.

Dok preostali rashodi su raspoređeni  na ostale kategorije rashoda.