Procena Stanovništva na Kosovu, 2015

  • 29/06/2016

Agencija za Statistiku Kosova objavila je izveštaj o “ Proceni Stanovništva na Kosovu za 2015.godinu”.

Ova publikacija pruža statističke podatke o stanovništvu na nivou zemlje i opština.
ASK  nastaviće sa  izvršenjem ove  procene svake godine sa ciljem da obezbedi vremensku seriju demografskih pokazatelja o promenama u teritorijalnom nivou.

Baza podataka za procenu broja stanovnika za 2015. godinu je preuzeta iz procenjenog broja stanovnika  na Kosovu krajem 2014. godine, rodnost, smrtnost i kretanje stanovništva na Kosovu tokom perioda 01 januar- 31 decembar 2015.

Broj rođenja rezidentnog stanovništva na Kosovu u 2015.godinu je bio 31 116 rođenja, broj umrlih je bio 8884 i prirodni priraštaj je bio ukupno 22 232.

Broj osoba  koji su imigrirali (dolazi) na Kosovu tokom 2015. godine bio je 18.862 stanovnika, dok je broj emigranata (napustili) sa Kosova je bio 74.434 stanovnika i bilans migracije za 2015. godinu je bio  55,572 osoba. 

Uprkos prirodnog priraštaja od 22,232 stanovnika, rezidentno stanovništvo  Kosova je smanjena za 33 340 stanovnika, zbog izražene emigracije (odlaska) u 2015. godini.

Procenjeno rezidentno stanovništvo Kosova za 2015.godinu (31 decembar 2015. godine) je 1.771.604 rezidentnih stanovnika.

U ovoj  publikaciji su  uključeni i unutrašnji pokreti stanovništva (iz jedne opštine u drugu), gde   procenjeni broj unutrašnih pokreta je bio 8972 stanovnika. 

 

Za više informacija o Proceni Stanovništva na Kosovu za 2015. godinu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sq/