Procena Stanovništva, 2021

  • 27/06/2022

Agencija za Statistiku Kosova je vršila procenu broja stanovništva za 2021.godinu.

Procena broja stanovništva je neophodnost, praksa i standard koja treba da se vrši svake godine od strane zvaničnih statističkih institucija jedne zemlje.

Ovo je zbog činjenice da se u periodu između dva popisa (desetogodišnji period) dešavaju izrazite promene stanovništva jedne zemlje, opštine ili naselja.

Godišnji statistički podaci o stanovništvu (demografiju) su osnova za studije i određivanje jednog širokog opsega analiza. Posebno analiza o  socijalnim i ekonomskim pitanjima na određenim nivoima: opštinskom, nacionalnom i regionalnom.

 

Podaci o stanovništvu predstavljaju suštinsku komponentu za procenu nacionalnih računa, zaposlenosti i ostalih socio-ekonomskih pitanja.

Tokom 2021. godine, prirodni priraštaj stanovništva Kosova je bio 14 391 osoba.

Procenjeno je da u 2021. godini, 7 353 osoba  promenilo svoje prebivalište (opštinu),  4122 osoba je imigriralo (uključujući povratnike) na Kosovu, dok emigriralo je 42 728 osoba.

Bilans međunarodne migracija (neto migracija) za 2021. godinu iznosio je (-38 606 stanovnika).

Dok, broj rezidentnog stanovništva Kosova u periodu od 01 januara -31 decembar 2021 godine je smanjen za (-24 215 stanovnika).

Procenjeno stanovništvo Kosova u 2021. godini je 1, 773.971 rezidentnih stanovnika.

Nema pdf na srpski jezik