Procena Stanovništva, 2019

  • 26/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova je vršila procenu broja stanovništva za 2019.godinu.

Procena broja stanovništva je neophodnost, praksa i standard koja treba da se vrši svake godine od strane zvaničnih statističkih institucija jedne zemlje.

Ovo je zbog činjenice da se u periodu između dva popisa (desetogodišnji period) dešavaju izrazite promene stanovništva jedne zemlje, opštine ili naselja.

Godišnji statistički podaci o stanovništvu (demografiju) su osnova za studije i određivanje jednog širokog opsega analiza. Posebno analiza o  socijalnim i ekonomskim pitanjima na određenim nivoima: opštinskom, nacionalnom i regionalnom.

Podaci o stanovništvu predstavljaju suštinsku komponentu za procenu nacionalnih računa, zaposlenosti i ostalih socio-ekonomskih pitanja. Tokom 2019. godine, prirodni priraštaj stanovništva Kosova je bio 15.294.

 Procenjeno je da u 2019. godini, 9 132 osoba  promenilo svoje prebivalište (opštinu), dok je 6,066 osobe imigriralo (uključujući povratnike) na Kosovu, dok emigriralo je 34.911 osoba.

Bilans međunarodne migracija (neto migracija) za 2019. godinu iznosio je -28,845 stanovnika.

Broj rezidentnog stanovništva Kosova u periodu od 01. januara do 31. decembra 2019 godine je smanjen za -13 551 stanovnika.

Procenjeno stanovništvo Kosova u 2019. godini je 1 782 115 rezidentnih stanovnika.

Za više informacija o Proceni Stanovništva 2019, posetite: http: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/projekcije-stanovnistva