Procena Stanovništva, 2017

  • 28/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova objavila je “Procenu Stanovništva” za 2017.godinu.

Procena broja stanovništva je neophodnost, praksa i standard koja treba da se vrši svake godine od strane zvaničnih statističkih institucija jedne zemlje.

Ovo je zbog činjenice da se u periodu između dva popisa (desetogodišnji period) dešavaju izrazite promene stanovništva jedne zemlje, opštine ili naselja.

Godišnji statistički podaci o stanovništvu (demografiju) su osnova za studije i određivanje jednog širokog opsega analiza. Posebno analiza o  socijalnim i ekonomskim pitanjima na određenim nivoima: opštinskom, nacionalnom i regionalnom.

Podaci o stanovništvu predstavljaju suštinsku komponentu za procenu nacionalnih računa, zaposlenost i ostalih socio-ekonomskih pitanja.

Tokom 2017. godine, prirodni priraštaj stanovništva Kosova je bio 20.406, ili izraženo u procentima, povećana je za 1.13%.

Procenjeno je da tokom 2017. godine, 9.376 osoba promenila svoje mesto boravka (opština).

Bilans međunarodne migracije (neto migracija) na Kosovu za 2017. godinu bila je (-5 431 stanovnika).

Broj rezidentnog stanovništva Kosova u periodu od 01. januara do 31. decembra 2017. godine je porastao za 14.975 stanovnika, ili 0.84%.

Procenjuje se da u 2017. godini broj stanovništva na Kosovu je bio 1798.506 rezidnetnih stanovnika.

Za više informacija o Proceni Stanovništva 2017. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije