Priština s najvećim brojem posjetitelja

  • 14/09/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistike Ugostiteljstva na Kosovu za drugi kvartal (K2) 2016. godine.

Deo istraživanja su 109 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, Uroševca, itd.

Na osnovu ankete, iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje je 14.18 %.

U K2 2016.godine bilo je 33.290 posetioca od kojih 36.08% su domaći  a 63.92%  su strani posetioci. Dok broj noćenja u K2 2016.godine je 49 639, od toga 33.28%  noćenja su od domaćih i 66.72 % od stranih posetioca.

Najveći broj posetioca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  19 162 posetioca i sa  30 565 noćenja.

Najveći broj stranih posetioca je fokusiran na regionu Prištine , Peći itd.

Što se tiče stranih posetioca najveći broj od njih  je  iz Albanije, Turske, SAD, itd.

Za više informacija za Statistike Ugostiteljstva posetite: http://ask.rks-gov.net/sq/