Predstavnike ASK-a je danas na sastanku primio Predsednik Demokratske Partije Kosova, g. Memli Krasniqi

  • 09/02/2023

Na sastanku se razgovaralo o sprovođenju Popisa Stanovništva na Kosovu, u periodu od 1. septembra do 16. oktobra 2023. godine.

G. Krasniqi je izrazio podršku popisu stanovništva, kao jednom od najvažnijih nacionalnih projekata. Popis Stanovništva će dati važne podatke o glavnim demografskim i socio-ekonomskim pokazateljima zemlje, u interesu je svih važnih strana i aktera u zemlji, da se proces popisa uspešno sprovede kao osnova za ispunjenje međunarodnih obaveza za unapređenje statističkog sistema Republike Kosovo.

Agencija za Statistiku Kosova, u saradnji sa svim važnim akterima u zemlji, maksimalno će se zalagati da se proces Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, odvija u skladu sa međunarodnim preporukama, i na osnovu najboljih državnih modela i prakse.