Potrošnja Energije u Domaćinstvima, 2015

  • 27/04/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  objavila je po prvi put "Potrošnju Energije u Domaćinstvima" za 2015. godinu.

Cilj ove publikacije je da predstavi trend razvoja ovog sektora. Na osnovu kontinuirane potražnje različitih internih i eksternih korisnika, na osnovu pokazatelja objavljenih od strane Eurostata za statistiku energije, kao i najnovijih preporuka iz Izveštaja o Napretku.

U ovoj statističkoj publikaciji (istraživanje) prikazani su statistički nalazi za referentnu godinu 2015 o potrošnji energije od strane domaćinstava. Ukupan broj stambenih prostorija iznosio je 366.020, a domaćinstva 333.290.

Prema anketi, teritorija Kosova pokrivena je električnom  energijom sa 99.8%. Što se tiče vrsta izvora grejanja, oko 70,35% stanova koristi ogrevno drvo kao izvor grejanja, 18.18% koristi samo električnu energiju kao izvor grejanja, 7.10% koristi ugalj kao izvor energije, 4.02% koristi toplotu iz centralnog ili lokalnog sistema  grejanja i 0.35% koristi druge alternative.

Verujemo da će ova publikacija služiti kao korisni referentni materijal za sve korisnike statističkih podataka ASK-a i služiti kao korisna i relevantna ekonomska informacija za Kosovo.

Za prikupljanje podataka ASK pripremila je upitnik u skladu sa zahtevima Eurostata, sa tendencijom modifikacije u budućnosti.

 

Za više informacija o “potrošnji energije u domaćinstvima” za 2015. godinu posetite: http://ask.rks-gov.net/